1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w XIV edycji Bałtyk-Bieszczady Tour.
 2. Trasa maratonu poprowadzona jest po drogach asfaltowych przy ruchu otwartym.
 3. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.
 4. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.
 5. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika maratonu jest obowiązkowe.

 

 1. CEL WYDARZENIA

Celem wydarzenia jest jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia, podjęcie próby pokonania trasy o długości ok. 1008 kilometrów oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

 

 1. ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem wydarzenia jest MapSerwis.com z siedzibą w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, NIP: 6971641377.
 2. Współorganizatorami wydarzenia są:
 • Ultracycling Sp.z o.o.
 • ŁTC Łańcut
 • Gmina Opoczno
 • Miasto Płoty
 • Miasto Drawsko Pomorskie
 • Osir Piła
 • Miasto Wolin
 • Dąbrowa Biskupia
 • Miasto Kowal
 • Miasto Łowicz
 • Powiat Sandomierz
 • Gmina Bircza 
 • Starostwo Żnin

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
 1. XIV edycja wydarzenia zostanie rozegrana w dniach 23-26.08.2024.
 2. Z uwagi na zaawansowane prace drogowe na odcinku Świnoujście-Wolin, start XIV edycji przeniesiony został do Wolina. 
 3. Biuro Wyścigu zlokalizowane będzie w Wolinie (Przystań Morska Wolin) i będzie czynne w piątek 23.08.2024, w godzinach 12:00-16:00.
 4. Start uczestników odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe w dniu 23.08.2023, począwszy od godziny 20:00 oraz w dniu 24.08.2023, począwszy od godziny 7:00, z Wolina (Przystań Morska Wolin). 
 5. Trasa maratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys trasy udostępniony został na stronie http://bbt2024.bbtracker.pl/.
 6. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 14.08.2023 na stronie organizatora oraz przesłana do uczestników w formacie pliku .gpx wraz z komunikatem startowym w sierpniu 2024.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu włącznie do dnia 21.08.2024, jeśli zajdzie taka konieczność.
 8. Meta wyścigu zlokalizowana jest w Zajeździe pod Caryńską w Ustrzykach Górnych.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Wydarzenie przeznaczone jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 2. Start w wydarzeniu odbywa się na własne ryzyko, a uczestnik powinien być świadomy swojego stanu zdrowia. Zalecamy przeprowadzenie podstawowych badań przed startem (badania krwi, EKG serca itp.);
 3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 23 lat.
 4. Warunkiem startu jest posiadanie kwalifikacji do startu zdobytej na innym wydarzeniu na dystansie min. 500 km. Lista imprez stanowiących kwalifikację podana jest w punkcie V niniejszego regulaminu oraz na stronie wydarzenia w zakładce „Najważniejsze informacje”.
 5. Start w maratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.
 7. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.
 8. Warunkiem udziału w Bałtyk-Bieszczady Tour jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia NNW, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych przez organizatora.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

 1. KWALIFIKACJA
 1. Oficjalną kwalifikację do startu stanowią:
 • Bałtyk-Bieszczady Tour 2022 - ukończony w limicie czasu 70 godzin
 • Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour 2023 - ukończony w limicie czasu organizatora
 • wydarzenia wchodzące w cykl Ultracup w 2023 – ukończone maksymalnie w czasie liczonym według zasady: czas zwycięzcy x 1.5
 • Etapówka 2024, Pierścień Tysiaca Jezior 2024, Lubuska Szosa 2024 - ukończony w limicie czasu organizatora
 1. Kwalifikację można zdobyć na innym wydarzeniu niż wymienione w punkcie 1. W tym celu uczestnik zobowiązany jest to przedstawienia wyniku pochodzącego z oficjalnej strony organizatora. W takim przypadku kwalifikacja rozpatrywana jest na indywidualnych zasadach.
 2. W momencie rejestracji nie jest wymagane posiadanie kwalifikacji.
 3. Kwalifikację do startu należy zdobyć do 31.07.2024.

 

VII. ZASADY ZAPISÓW 

 1. Zapisy rozpoczną się 01.10.2023. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://1008.pl od 15.10.2023 
 2. Limit uczestników wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc.
 3. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.
 4. Zapisy prowadzone będą w trzech turach: 
 • 1.10 - rejestracja dla osób, które ukończyły Bałtyk-Bieszczady Tour (w dowolnym roku)
 • 8.10 – rejestracja dla osób, które ukończyły Bałyk-Bieszczady Gravel Tour 2023 i/lub które ukończyły przynajmniej jedno z wydarzeń wchodzące w cykl Ultracup 2023
 • 15.10 - rejestracja dla osób bez kwalifikacji (lub zdobytą na innym wydarzeniu niż z listy z punktu VI)

 

 1. OPŁATA REJESTRACYJNA
 1. W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 150 PLN.
 2. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane.
 3. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem BBT2024– opłata rejestracyjna.
 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej.

 

 1. OPŁATA STARTOWA
 1. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu.
 2. Opłata startowa wynosi:
 • do 30.04.2024 – 540 PLN
 • do 30.06.2024 – 590 PLN
 • do 30.07.2024 – 640 PLN

 

 1. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem BBT2024– opłata startowa.
 1. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale IX.
 2. Osoba która wniosła opłatę startową a nie zdołała uzyskać kwalifikacji otrzymuje zwrot wpłaty na zasadach określonych w regulaminie (punkt IX)
 3. Opłata za udział w wieczornym spotkaniu Zajeździe pod Caryńska w dniu 26.08.2024 wynosi 30 PLN. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby towarzyszące (opłata za udział wynosi 60 PLN) W celu rezerwacji miejsca w spotkaniu prosimy o płatności wraz z opłatą startową.

 

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU I ZWROTY
 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w maratonie bez podania przyczyny.
 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres zwroty@1008.pl
 3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
 4. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • rezygnacja do dnia 30.05.2024 – zwrot 100% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)
 • rezygnacja do dnia 30.06.2024 – zwrot 75% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)
 • rezygnacja do dnia do 30.07.2024 – zwrot 50% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)
 • rezygnacja po 30.07.2024 wszelkie opłaty nie będą zwracane
 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 2. Zwroty nastąpią po 26.08.2024.

 

 1. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA
 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.
 2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres tour@1008.pl
 3. Przeniesieniu podlega tylko opłata startowa. Opłata rejestracyjna nie jest przenoszona i nie podlega zwrotom.
 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.
 5. Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wypełnienia formularza rejestracji oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 27.07.2024. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe, a poniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. KATEGORIE I GRUPY STARTOWE
 1. Start w Bałtyk-Bieszczady Tour możliwy jest w trzech kategoriach: SOLO, OPEN, SUPPORT/TEAM
 2. Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielenia się z grup startowych (do 5 km odległości od startu) oraz przejechania całej trasy samodzielnie. Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami w kategorii SOLO (poza punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów. Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN w trakcie jazdy, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej.
 3. Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN.
 4. Kategoria SUPPORT/TEAM oznacza zawodnika, lub grupę zawodników startujących wspólnie lub którzy korzystają z dodatkowego wsparcia np.  własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych czy wsparcia od osób trzecich, nie będących zawodnikami – na trasie lub na punktach kontrolnych
 5. Grupy startowe ustalane są według rankingu ULTRACUP oraz na podstawie czasów przejazdów poprzednich edycji Bałtyk-Bieszczady Tour. Nie ma możliwości doboru w grupy startowe według własnych preferencji. Jeśli uczestnik/ uczestnicy chcą wystartować razem powinni zgłosić się do startu w ramach kategorii SUPPORT/TEAM.

 

 1. KATEGORIE I GRUPY STARTOWE
 1. Uczestników ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour startujących w kategorii SOLO i OPEN obowiązuje limit czasu przejazdu:
 • 70 godzin (liczony od godziny startu) – dla osób startujących w piątek 23.08
 • 60 godzin (liczony od godziny startu) – dla osób startujących w sobotę 24.08
 1. Dla zawodników kategorii SUPPORT/TEAM startujących piątek 23.08 obowiązuje limit czasu:
 • 66 godzin - dla grupy 1-osobowej
 • 62 godzin - dla grupy 2-osobowej
 • 58 godzin - dla grupy 3-osobowej
 1. Dla zawodników kategorii SUPPORT/TEAM startujących sobotę 24.08 obowiązuje limit czasu:
 • 56 godzin - dla grupy 1-osobowej
 • 52 godzin - dla grupy 2-osobowej
 • 48 godzin - dla grupy 3-osobowej
 1. Zawodników obowiązuje limit czasu na opuszczenie punktów kontrolnych: DPK-Łowicz (525km) -30h i nie później niż do niedzieli 14:00, oraz DPK-Sandomierz (770km) 60h i nie później niż do poniedziałku do godziny 08:00. Po tym czasie zawodnik zostaje automatycznie wycofany z zawodów

 

 1. PRZEBIEG
 1. Start odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.
 2. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 22.08.2024.
 3. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu ok. 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, zdania bagażu i przepaków, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.
 4. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
 5. Finalna wersja trasy przesłana zostanie wraz z komunikatem startowym na początku sierpnia 2024.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.
 7. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez organizatora, jeśli zajdzie taka konieczność np. przez zamknięcie drogi/ objazd.
 8. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy maratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu, w którym się ją opuściło.
 9. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS (tracker) dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 10. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej udostępniony zostanie za pośrednictwem facebooka, w komunikacie startowym oraz na oficjalnej stronie wydarzenia.
 11. Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne oraz meta czynne są w wyznaczonych godzinach. Dokładne godziny otwarcia punktów kontrolnych zostaną podane w komunikacie startowym.
 12. Na punktach kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku.
 13. Przepak będzie dostępny tylko na Dużych Punktach Kontrolnych w godzinach działania punktu.
 14. Przepaki będzie można odbierać w dniu 26.08.2024 (po godzinie 15) na mecie.  W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do wskazania osoby który przepak odbierze, a w ostateczności do zgłoszenia organizatorowi konieczności wysyłki wraz z poniesieniem opłaty za wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zniszczony w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia.

 

XV. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy maratonu samodzielnie.
 4. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.
 6. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną lub sms-ową.
 7. Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą w ciągu 7 dni. W przypadku opóźnienia w wysyłce uczestnik poniesie karę w wysokości 50 zł/tydzień.
 8. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 

XVI. OSOBY FUNKCYJNE

W trakcie rozgrywania wydarzenia przydzielono poszczególne osoby do pełnienia niżej wymienionych funkcji. Podane funkcję obejmują realizację zakresu powierzonych obowiązków i zadań przy współpracy z obsługą techniczną. Zakres działań poszczególnych osób funkcyjnych zostanie omówione podczas odprawy technicznej:

 • Komandor Wyścigu/ Transmisja GPS– Robert Janik
 • Sędzia Główny – Cezary Dobrochowski
 • Sędzia Startu – Małgorzata Jędrzycka
 • Sędzia Mety – Oskar Szproch
 • Kierownik Biura Wyścigu - Aleksandra Piekarska
 • Sędzia Punktu Kontrolnego (Sędzia PK) – Zuzanna Przybylska, Marta Pniewska
 • Kierownik Trasy/ Serwis GPS –

 

XVII. ŚWIADCZENIA

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:
 • gwarantowane miejsce na liście startowej
 • dedykowane konto w serwisie online BBTracker
 • dostęp do aplikacji BBtracker (tylko na android)
 1. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

· pakiet startowy w skład, którego wchodzą: zestaw nalepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę/kurtkę, pas do numeru startowego, dwa worki na przepak, materiały reklamowe

· opcjonalną wysyłka pakietu startowego do dowolnie wybranego paczkomatu

· wypożyczenie urządzenia GPS na czas trwania wydarzenia

· śledzenie online od BBTracker

· plik .gpx z przebiegiem trasy

· wsparcie żywnościowe na punktach kontrolnych

· dwa przepaki

· transport przepaków na punkty kontrolne

· transport bagażu ze startu na metę

· obsługa startu, mety oraz punktów kontrolnych wraz z możliwością korzystania z infrastruktury/ sanitariatów na terenie obiektów

· relacje zdjęciową z wydarzenia

· posiłek regeneracyjny na mecie wyścigu

· pamiątkowy medal dla osób, które ukończyły wydarzenie w limicie czasu

· ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

 

XVIII. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.
 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników maratonu i osób trzecich.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie maratonu.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.
 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania wyścigu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuacji wysiłku.
 9. Szczegółowy wykaz kar stanowi odrębny dokument, dostępny do wglądu w Biurze Wyścigu.
 10. Kary regulaminowe i kary porządkowe oraz wszelkiego rodzaju kwestie sporne rozstrzygane są przez Sędziego Głównego
 11. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z wykazem kar, a wszelkie niejasności zgłosić w celu wyjaśnienia przez Sędziego Głównego

 

 1. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
 1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
 3. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wydarzenie odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.
 3. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 5. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu oraz samego wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 512 451 655 lub adresem e-mailowy: tour@1008.pl

 

 

 

 

 1. pl
 2. en

Live

Puchar Polski

tour@1008.pl

+48 512 451 655

© 2021 1008.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

(Aktualizacja 26.01.2024)

REGULAMIN 2024