Zapisy zakończone

Web Studio Kristina Romanyk

© 2021 1008.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

Aktualności

Najważniejsze informacje

Regulamin

Stroje 1008

Lista startowa

O wyścigu

Dla Zawodnika

Puchar Polski

Live

FAQ

Kontakt

 

 1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Bałtyk–Bieszczady Tour 1008km non-stop

 2. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny

 3. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją

 4. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe

 

 1. CELE

Celem ultramaratonu kolarskiego Bałtyk – Bieszczady Tour 1008km non-stop jest:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce

 • sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia

 • podjęcie próby pokonania trasy o długości 1008 kilometrów

 • promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń

 

 1.  ORGANIZATORZY

Organizatorami i współorganizatorami ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop są:

 • MapSerwis.com

 • Ultracycling Sp z.o.o.

 • ŁTC Łańcut

 • Gmina Opoczno

 • Miasto Płoty

 • Miasto Drawsko Pomorskie

 • Osir Piła

 • Miasto Nakło

 • OSIR Solec Kujawski

 • Miasto Kowal

 • Miasto Łowicz

 • Osir Starachowice

 • Powiat Sandomierz

 • Gmina Bircza

 

 1.  TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. XIII edycja ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop zostanie rozegrana w dniach 19-22.08.2022

 2. Biuro Wyścigu zlokalizowane będzie w Świnoujściu (prom Bielik) i będzie czynne w czwartek 18.08 w godzinach 17-20 oraz w piątek 19.08, w godzinach 10-16.

 3. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 20:00 w dniu 19.08.2022, oraz od godziny 7:00 w dniu 20.08.2022 z promu „Bielik” w Świnoujściu Warszów

 4. Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa trasa XIII edycji ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km dostępna jest pod adresem internetowym http://bbt2022.1008.pl/

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność włącznie do dnia 18.08.2022

 6. Meta wyścigu zlokalizowana jest w Zajeździe Caryńska w Ustrzykach Górnych

 

 1.  KATEGORIE I GRUPY STARTOWE

 1. Start w ultramaratonie Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop w roku 2020 możliwy jest w trzech kategoriach: SOLO, OPEN, SUPPORT/TEAM

 2. Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami.

 3. Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu właściwego).

 4. Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami poza (punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów

 5. Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej i odwróceniu numeru startowego „do góry nogami”

 6. nie ma możliwości zmiany kategorii OPEN na SOLO, ani kat TEAM na OPEN

 7. Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN

 8. Kategoria SUPPORT/TEAM oznacza zawodnika lub grupę zawodników startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia:

 9. Własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych.

 10. Osób trzecich, nie będących zawodnikami – na trasie lub na punktach kontrolnych

 11. Grupy startowe ustalane są według aktualnego rankingu Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich. Zawodnicy startują w grupach 6-osobowych co 5 minut. https://ultracycling.pl/puchar-polski

 

 1.  ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA REJESTRACYJNA

 1. Zgłoszenia należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 1008.pl z podaniem wszystkich wymaganych danych

 2. W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 150 PLN

 3. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane

 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej.

 5. W ramach opłaty rejestracyjne zawodnikowi przysługują świadczenia (wymienione w punkcie XIV)

 6. Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour – opłata rejestracyjna,

 7. W uzgodnieniu ze współorganizatorami PK i dzięki zwiększenia puli trackerów GPS ilość miejsc na liście startowej zwiększono do 500 zawodników. Limit miejsc w roku 2022 wynosi 500 osób.

 8. Osoby, które nie posiadają aktualnej kwalifikacji: aby wziąć udział muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, wnieść opłatę rejestracyjną i uzyskać kwalifikację do 30.07.2022

 9. Osoba która wniosła opłatę startową a nie zdołała uzyskać kwalifikacji otrzymuje zwrot wpłaty na zasadach określonych w regulaminie (punkt IX)

 

 1.  OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:

 • do 30.04.2022 – 470 PLN

 • do 30.06.2022 – 520 PLN

 • do 30.07.2022 – 620 PLN

 1. termin wnoszenia opłat do 31.07.2022 – po tym terminie następuje wykreślenie z listy startowej

 2. Opłatę startową należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour – opłata startowa

 3. Opłata za udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów 1008 w Zajeździe Caryńska w dniu 22.08.2022 wynosi 20 zł. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby towarzyszące. W celu rezerwacji miejsca w spotkaniu klubowiczów 1008 prosimy płatności wraz z opłatą startową z dopiskiem spotkanie klubowiczów 1008 z podaniem ilości chętnych osób np. spotkanie klubowiczów 1008 + 2 osoby.

 

 1.  REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • do 30.05.2022 – zwrot 100% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)

 • do 30.06.2022 – zwrot 75% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)

 • do 27.07.2022 – zwrot 50% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)

 • po 27.07.2022 wszelkie opłaty nie będą zwracane (*)

 1. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres zwroty@1008.pl

 2. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w maratonie bez podania przyczyny

 3. Zgłoszenie uczestnika, który nie dokonał opłaty rejestracyjnej w terminie do 7 dni od daty wypełnienia formularza zapisu zostaje automatycznie anulowane

 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi

 5. Zwroty nastąpią po 23.08.2022

 6. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę w terminie do 27.07.2022

 7. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres tour@100pl

 8. Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie dokonuje zgłoszenia na adres zgłoszenia@1008.pl, po której w terminie 7 dni powinna dokonać wniesienia opłaty rejestracyjnej. Opłata startowa przenoszona jest bezpośrednio na wskazanego zawodnika

 9. Po 02.08.2022 nie ma możliwości przeniesienia zwrotu na inną osobę, a poniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

 1.  LIMITY CZASOWE

 1. Uczestników ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour w kategorii SOLO, OPEN, TEAM/SUPPORT obowiązuje limit czasu przejazdu

 2. Dla grup startujących od godz. 20:00 w dniu 19.08 –70h (liczony od godziny startu)

 3. Dla grup startujących od godz. 07:00 w dniu 20.08 – 60h (liczony od godziny startu)

 4. Dla zawodników kategorii TEAM(SUPPORT) startujących w dniu 19.08 obowiązuje limit czasu zgodny z ilością zawodników w grupie. Dla grupy 1-osobowej 66h, dla grupy 2-osobowej 62h, dla grupy 3-osobowej 58h itd.

 5. Dla zawodników kategorii TEAM(SUPPORT) startujących w dniu 20.08 obowiązuje limit czasu zgodny z ilością zawodników w grupie. Dla grupy 1-osobowej 56h, dla grupy 2-osobowej 52h, dla grupy 3-osobowej 48h itd.

 6. Zawodników obowiązuje limit czasu na opuszczenie punktów kontrolnych: DPK-Łowicz (525km) -30h i nie później niż do niedzieli 14:00, oraz DPK-Sandomierz (770km) 60h i nie później niż do poniedziałku do godziny 08:00. Po tym czasie zawodnik zostaje automatycznie wycofany z zawodów.

 

 1. PRZEBIEG

 1. Start ostry odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 20:00 w dniu 19.08.2022 oraz od godziny 7:00 w dniu 20.08.2022 z rampy promu „Bielik” w Świnoujściu Warszów

 2. Start ostry odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe wg https://ultracycling.pl/puchar-polski

 3. Lista startowa z podziałem na grupy startowe dostępna będzie w Biurze Wyścigu w dniu 18 i 19.08.2022 oraz na stronie 1008.pl

 4. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu ostrego 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia

 5. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego uzupełnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej

 6. Czas całkowity pokonania dystansu 1008km liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 7. Aktualna wersja trasy wraz z umiejscowieniem Punków Kontrolnych oraz Dużych Punktów Kontrolnych znajduje się w mapce otrzymanej w pakiecie startowym

 8. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajduje się na indywidualnym koncie zawodnika, aplikacji BBTracker (https://app.4bbt.pl/zawodnik) i w serwisie https://bbt2022.1008.pl/

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących

 10. Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy ma obowiązek powiadomić Sędziego Trasy, wraz z podaniem miejsca, czasu i przyczyny. Zawodnik ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy

 11. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez zawodnika. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą

 12. Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne czynne są w wyznaczonych godzinach zgodnie z historycznymi czasami przyjazdu (pierwszym i ostatnim zawodnikiem) na dany punkt.

 13. Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego

 14. Na Dużych Punktach Kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku. Dodatkowo na Dużych Punktach Kontrolnych zawodnicy mają prawa do skorzystania z przygotowanego wcześniej przepaku

 15. Przepak będzie dostępny tylko na Dużych Punktach Kontrolnych w godzinach działania punktu

 16. Przepaki będzie można odbierać po godz 15:00 22.08.2022 na terenie Mety Wyścigu. W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do wskazania osoby który przepak odbierze, a w ostateczności do zgłoszenia organizatorowi konieczności wysyłki wraz z poniesieniem opłaty za ewentualną wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zniszczony.

 

 1.  ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym

 2. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Bałtyk -Bieszczady Tour samodzielnie

 3. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu

 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych

 5. Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnik ma obowiązek podpisać listę startową oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu na punkt od obsług technicznej na karcie zawodnika otrzymanej przy rejestracji

 6. Uczestnik, który z ważnych powodów będzie zmuszony przerwać wyścig powiadamia o tym fakcie osobiście jedną z osób: Sędziego Głównego, Sędziego Dużego Punktu Kontrolnego, Kierownika trasy lub drogą telefoniczną pod numer alarmowy (numer alarmowy podany zostanie do informacji w późniejszym terminie)

 7. Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego

 

 1.  OSOBY FUNKCYJNE

W trakcie rozgrywania wyścigu przydzielono poszczególne osoby do pełnienia niżej wymienionych funkcji. Podane funkcję obejmują realizację zakresu powierzonych obowiązków i zadań przy współpracy z obsługą techniczną. Zakres działań poszczególnych osób funkcyjnych zostanie omówione podczas odprawy technicznej:

 • Komandor Wyścigu/ Transmisja GPS– Robert Janik

 • Sędzia Główny – Cezary Dobrochowski

 • Sędzia Startu – Małgorzata Jędrzycka

 • Sędzia Mety – Oskar Szproch

 • Kierownik Biura Wyścigu-Aleksandra Piekarska

 • Sędzia Punktu Kontrolnego (Sędzia PK) – Wacław Żurakowski, Eugeniusz Koralewski, Zuzanna Przybylska, Marta Pniewska

 • Kierownik Trasy/ Serwis GPS –

 

 1.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton kolarski Bałtyk-Bieszczady Tour 1008non-stop przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 23 lat oraz złożenie karty rejestracyjnej w Biurze Wyścigu

 3. Warunkiem uczestnictwa w Bałtyk -Bieszczady Tour jest posiadanie odpowiedniej kwalifikacji do startu. Lista imprez stanowiących kwalifikację do startu dostępna jest na stronie 1008.pl

 4. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym podczas rejestracji w Biurze Wyścigu, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym w karcie rejestracyjnej

 5. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność

 6. Warunkiem udziału w ultramaratonie kolarskim Bałtyk -Bieszczady Tour jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia OC, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych

 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))

 

 1. ŚWIADCZENIA

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej

 • dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER

 • dostęp do aplikacji BBTracker-nawigacja

 • dostęp do aplikacji BBTracker-kibic

 • elektroniczną kartę zawodnika **

 

 1. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • Wsparcie żywnościowe na wyznaczonych Punktach Kontrolnych w tym wsparcie żywnościowe na dwóch Dużych Punktach Kontrolnych, ciepły posiłek na mecie wyścigu. Pełny wykaz produktów dostępnych w ramach wsparcia żywnościowego dostępny będzie u Kierownika Trasy na 3 dni przed rozpoczęciem trwania imprezy, oraz na stronie wyścigu.

 • Pakiet startowy w skład, którego wchodzą m.in: torba na przepak-2 szt, mapa w formie papierowej, zestaw nalepek z numerem startowym, gadżety od sponsorów, książka wyścigu, papierowa karta zawodnika, (pełny skład pakietu startowego zostanie opublikowany na 10 dni przed wyścigiem

 • Wypożyczenie urządzenia GPS BBTracker

 • Transmisję online dostępną pod adresem 1008.pl oraz https://bbt2022.1008.pl/

 • Ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie. Dokładne warunki ubezpieczenia dostępne do wglądu w Biurze Wyścigu

 • Pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu

 • Prawo nabycia oficjalnego stroju kolarskiego klubu 1008 dla osób, które ukończyły wyścig w limicie czasu. http://ultracycling.pl/sklep (prawo zakupu mają również klubowicze 1008 którzy zmuszeni byli wycofać się z wyścigu a kończyli wcześniejsze edycje) Stroje w edycji 2022 są wykonane w kolorystykach odpowiednich dla ilości ukończonych edycji i z imienną personalizacją.

 • Wysyłka pakietów startowych przy wykorzystaniu paczkomatów InPost (nie wcześniej niż 10 dni i nie później niż 3 dni przed startem) Wysyłka nie jest obowiązkowa, a osoby które nie zgłoszą chęci skorzystania z wysyłki pakiety odbiorą w biurze wyścigu.

 

 1.  BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu

 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie wyścigu

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu kolarskiego Bałtyk -Bieszczady Tour oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie

 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NW na czas trwania wyścigu

 7. Sędzia Startu/Mety, Sędzia DPK, kierownik trasy w porozumieniu z Sędzią Głównym oraz Komandorem zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu o którym mowa w rozdziale IX niniejszego regulaminu

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez Sędziego DPK lub obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku

 9. Szczegółowy wykaz kar stanowi odrębny dokument, dostępny do wglądu w Biurze Wyścigu oraz pod adresem (https://ultracycling.pl/lib/ps7llk/kary-kdzqwkdg.pdf)

 10. Kary regulaminowe i kary porządkowe oraz wszelkiego rodzaju kwestie sporne rozstrzygane są przez Sędziego Głównego

 11. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z wykazem kar, a wszelkie niejasności zgłosić w celu wyjaśnienia przez Sędziego Głównego

 12. Wykaz kar obowiązuje podczas trwania wszystkich imprez wchodzących w skład Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2022

 

 1.  KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu

 2. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe

 3. Niestawienie się do kontroli/testu skutkuje dyskwalifikacją

 4. Lista substancji i metod zabronionych dostępna jest na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Antydopingowej

 5. Pełen wykaz substancji psychoaktywnych, których obecność z organizmie jest niedozwolona dostępny jest do wglądu w Biurze Wyścigu

 6. Kontrola i testy zostanie przeprowadzona przez odpowiednie organy i/ lub przez osoby posiadające odpowiednią wiedze w tym zakresie

 7. Sposób przeprowadzenia kontroli/testu oraz jej pełen zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem

 8. Lista z numerami startowymi zawodników wyznaczonych do kontroli/testu zostanie wywieszona w Biurze Wyścigu, na wyznaczonym punkcie kontrolnym i/lub na mecie wyścigu

 9. Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli/testu na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika

 

 1.  KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startujące do momentu podpisania listy na mecie wyścigu oraz otrzymania pieczątki od obsługi technicznej na karcie zawodnika. Lub odbicia się poprzez czytnik i elektroniczną kartę zawodnika.

 2. Dla kategorii TEAM w której składzie jest 2 i więcej zawodników liczymy czas przyjazdu na metę pierwszego zawodnika pod warunkiem przyjazdu pozostałych zawodników w limicie czasu dla takiego TEAMU. W sytuacji, kiedy minimum jeden zawodnik zostanie wycofany lub przyjedzie poza limitem – każdy z zawodników ma zaliczony czas stanowiący limit przejazdu dla TEAMU

 3. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych i/lub kar porządkowych przez Sędziego Głównego

 4. Zawodnik, który ukończył ultramaraton w limicie czasu otrzymuje punkty w ramach Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2022, zgodnie z obowiązującym regulaminem cyklu

 

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Bałtyk -Bieszczady Tour 1008 non-stop odbędzie się bez względu na pogodę

 2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe

 3. Zawodnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania akceptacji warunków regulaminu podczas rejestracji w Biurze Wyścigu

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 5. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać w Biurze Wyścigu u obsługi technicznej lub kontaktując się na adres e-mailowy: info@1008.pl

 

** W roku 2022 zawodnicy startujący w PPULTRA przy wszelkich formalnościach (rejestracja w biurze wyścigu, start, meta, wyznaczone PK z czytnikami kart, wyniki, dostęp do swojego konta) posługują się swoją dedykowaną imienną kartę elektroniczną. Karta działa na wszystkich imprezach PPULTRA2022. 

 

Regulamin 2022