Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe do XII edycji Bałtyk-Bieszczady Tour 2020

<< Zgłoszenie teamu i auta technicznego >>

* Zgłoszenie możliwe jest jedynie przez osoby już znajdujące się na liście startowej z wniesioną opłatą rejestracyjną.