regulamin 2022

REGULAMIN XIII EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO BAŁTYK–BIESZCZADY TOUR 1008 KM NON-STOP 2022

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Bałtyk–Bieszczady Tour 1008km non-stop
 • Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny
 • Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją
 • Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe

 

2. CELE

Celem ultramaratonu kolarskiego Bałtyk – Bieszczady Tour 1008km non-stop jest:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce
 • sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia
 • podjęcie próby pokonania trasy o długości 1008 kilometrów
 • promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń

 

3. ORGANIZATORZY

Organizatorami i współorganizatorami ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop są

 • MapSerwis.com
 • KS Uznam Świnoujście
 • KK Łowicz
 • ŁTC Łańcut
 • Rowerowy Lublin
 • TKKF CEEMKA IDZIKOWICE

 

4. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 • XIII edycja ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop zostanie rozegrana w dniach 19-22.08.2022
 • Biuro Wyścigu zlokalizowane jest w …………………… czynne 10:00-16.30. piątek)
 • Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 20:00 w dniu 19.08.2022, oraz od godziny 7:00 w dniu 20.08.2022 z promu „Bielik” w Świnoujściu Warszów
 • Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa trasa XIII edycji ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km dostępna jest pod adresem internetowym http://bbt2022.1008.pl/
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność włącznie do dnia 18.08.2022
 • Meta wyścigu zlokalizowana jest w Zajeździe Caryńska w Ustrzykach Górnych

 

5. KATEGORIE I GRUPY STARTOWE

Start w ultramaratonie Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop w roku 2020 możliwy jest w trzech kategoriach: SOLO, OPEN, SUPPORT/TEAM

 • Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami.
 • Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu właściwego).
 • Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami poza (punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów
 • Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej i odwróceniu numeru startowego „do góry nogami”
 • nie ma możliwości zmiany kategorii OPEN na SOLO, ani kat TEAM na OPEN
 • Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN
 • Kategoria SUPPORT/TEAM oznacza zawodnika lub grupę zawodników startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia:
 • Własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych.
 • Osób trzecich, nie będących zawodnikami – na trasie lub na punktach kontrolnych
 • Grupy startowe ustalane są według aktualnego rankingu Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich.  https://1008.pl/newsy/mozliwosc-dobierania-sie-w-grupy-startowe/ Zawodnicy startują w grupach 6-osobowych co 5 minut

 

5. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA REJESTRACYJNA

 1. Zgłoszenia należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 1008.pl z podaniem wszystkich wymaganych danych
 • W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 150 PLN
 • W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane
 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej.
 • W ramach opłaty rejestracyjne zawodnikowi przysługują świadczenia (wymienione w punkcie 14)
 • Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour – opłata rejestracyjna,
 • W uzgodnieniu ze współorganizatorami PK i dzięki zwiększenia puli trackerów GPS ilość miejsc na liście startowej zwiększono do 500 zawodników. Limit miejsc w roku 2022 wynosi 500 osób.
 • Osoby, które nie posiadają aktualnej kwalifikacji: aby wziąć udział muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, wnieść opłatę rejestracyjną i uzyskać kwalifikację do 30.07.2022
 • Osoba która wniosła opłatę startową a nie zdołała uzyskać kwalifikacji otrzymuje zwrot wpłaty na zasadach określonych w regulaminie (punkt 9)

 

7. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:
 • do 30.04.2022 – 470 PLN
 • do 30.06.2022 – 520 PLN
 • do 30.07.2022 – 620 PLN
 • termin wnoszenia opłat do 31.07.2022 – po tym terminie następuje wykreślenie z listy startowej
 1. Opłatę startową należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour – opłata startowa
 2. Opłata za udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów 1008 w Zajeździe Caryńska w dniu 24.08.2022 wynosi 20 zł. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby towarzyszące. W celu rezerwacji miejsca w spotkaniu klubowiczów 1008 prosimy płatności wraz z opłatą startową z dopiskiem spotkanie klubowiczów 1008 z podaniem ilości chętnych osób np. spotkanie klubowiczów 1008 + 2 osoby.

8. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 • do 30.05.2022 – zwrot 100% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)
 • do 30.06.2022 – zwrot 75% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)
 • do 27.07.2022 – zwrot 50% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)
 • po 27.07.2022 wszelkie opłaty nie będą zwracane (*)
 • Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność zgodnie z powyższym harmonogramem:
 • Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres zwroty@1008.pl
 • Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w maratonie bez podania przyczyny
 • Zgłoszenie uczestnika, który nie dokonał opłaty rejestracyjnej w terminie do 7 dni od daty wypełnienia formularza zapisu zostaje automatycznie anulowane
 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi
 • Zwroty nastąpią po 23.08.2022

 

 • Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę w terminie do 31.07.2022
 • Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres tour@1008.pl
 • Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie dokonuje zgłoszenia na adres zgłoszenia@1008.pl, po której w terminie 7 dni powinna dokonać wniesienia opłaty rejestracyjnej. Opłata startowa przenoszona jest bezpośrednio na wskazanego zawodnika
 • Po 02.08.2022 nie ma możliwości przeniesienia zwrotu na inną osobę, a poniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

9. LIMITY CZASOWE

Uczestników ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour w kategorii SOLO, OPEN, TEAM/SUPPORT obowiązuje limit czasu przejazdu

 • Dla grup startujących od godz. 20:00 w dniu 19.08 –70h (liczony od godziny startu)
 • Dla grup startujących od godz. 07:00 w dniu 20.08 – 60h (liczony od godziny startu)
 • Dla zawodników kategorii TEAM(SUPPORT) startujących w dniu 19.08 obowiązuje limit czasu zgodny z ilością zawodników w grupie. Dla grupy 1-osobowej 66h, dla grupy 2-osobowej 62h, dla grupy 3-osobowej 58h itd.
 • Dla zawodników kategorii TEAM(SUPPORT) startujących w dniu 20.08 obowiązuje limit czasu zgodny z ilością zawodników w grupie. Dla grupy 1-osobowej 56h, dla grupy 2-osobowej 52h, dla grupy 3-osobowej 48h itd.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu na opuszczenie punktów kontrolnych: DPK-Łowicz (525km) -30h i nie później niż do niedzieli 14:00, oraz DPK-Sandomierz (770km) 60h i nie później niż do poniedziałku do godziny 08:00. Po tym czasie zawodnik zostaje automatycznie wycofany z zawodów.

10. PRZEBIEG

 • Start ostry odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 20:00 w dniu 19.08.2022 oraz od godziny 7:00 w dniu 20.08.2022 z rampy promu „Bielik” w Świnoujściu Warszów
 • Start ostry odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe wg http://ultracycling.pl/grupy-startowe/
 • Lista startowa z podziałem na grupy startowe dostępna będzie w Biurze Wyścigu w dniu 21.08.2022 oraz na stronie 1008.pl
 • Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu ostrego 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia
 • W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego uzupełnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej
 • Czas całkowity pokonania dystansu 1008km liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
 • Aktualna wersja trasy wraz z umiejscowieniem Punków Kontrolnych oraz Dużych Punktów Kontrolnych znajduje się w mapce otrzymanej w pakiecie startowym
 • Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajduje się na indywidualnym koncie zawodnika, aplikacji BBTracker (https://app.4bbt.pl/zawodnik) i w serwisie https://bbt2022.1008.pl/
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy ma obowiązek powiadomić Sędziego Trasy, wraz z podaniem miejsca, czasu i przyczyny. Zawodnik ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy
 • W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez zawodnika. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą
 • Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne czynne są w wyznaczonych godzinach zgodnie z historycznymi czasami przyjazdu (pierwszym i ostatnim zawodnikiem) na dany punkt.
 • Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego
 • Na Dużych Punktach Kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku. Dodatkowo na Dużych Punktach Kontrolnych zawodnicy mają prawa do skorzystania z przygotowanego wcześniej przepaku
 • Przepak będzie dostępny tylko na Dużych Punktach Kontrolnych w godzinach działania punktu
 • Przepaki będzie można odbierać po godz 15:00 23.08.2022 na terenie Mety Wyścigu. W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do wskazania osoby który przepak odbierze, a w ostateczności do zgłoszenia organizatorowi konieczności wysyłki wraz z poniesieniem opłaty za ewentualną wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zniszczony.

 

11. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 • Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym
 • Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Bałtyk -Bieszczady Tour samodzielnie
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych
 • Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnik ma obowiązek podpisać listę startową oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu na punkt od obsług technicznej na karcie zawodnika otrzymanej przy rejestracji
 • Uczestnik, który z ważnych powodów będzie zmuszony przerwać wyścig powiadamia o tym fakcie osobiście jedną z osób: Sędziego Głównego, Sędziego Dużego Punktu Kontrolnego, Kierownika trasy lub drogą telefoniczną pod numer alarmowy (numer alarmowy podany zostanie do informacji w późniejszym terminie)
 • Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego

 

12. OSOBY FUNKCYJNE

W trakcie rozgrywania wyścigu przydzielono poszczególne osoby do pełnienia niżej wymienionych funkcji. Podane funkcję obejmują realizację zakresu powierzonych obowiązków i zadań przy współpracy z obsługą techniczną. Zakres działań poszczególnych osób funkcyjnych zostanie omówione podczas odprawy technicznej.

 • Komandor Wyścigu/ Transmisja GPS– Robert Janik
 • Sędzia Główny – Cezary Dobrochowski
 • Sędzia Startu – Małgorzata Jędrzycka
 • Sędzia Mety – Oskar Szproch
 • Kierownik Biura Wyścigu-Aleksandra Piekarska
 • Sędzia Punktu Kontrolnego (Sędzia PK) – Wacław Żurakowski, Henryk Huzar, Eugeniusz Koralewski, Zuzanna Przybylska, Marta Pniewska
 • Kierownik Trasy/ Serwis GPS –

 

13. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Ultramaraton kolarski Bałtyk-Bieszczady Tour 1008non-stop przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym
 • Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 23 lat oraz złożenie karty rejestracyjnej w Biurze Wyścigu
 • Warunkiem uczestnictwa w Bałtyk -Bieszczady Tour jest posiadanie odpowiedniej kwalifikacji do startu. Lista imprez stanowiących kwalifikację do startu dostępna jest na stronie 1008.pl
 • Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym podczas rejestracji w Biurze Wyścigu, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym w karcie rejestracyjnej
 • Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność
 • Warunkiem udziału w ultramaratonie kolarskim Bałtyk -Bieszczady Tour jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia OC, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))

14. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej
 • dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER
 • dostęp do aplikacji BBTracker-nawigacja
 • dostęp do aplikacji BBTracker-kibic
 • elektroniczną kartę zawodnika **

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • Wsparcie żywnościowe na  wyznaczonych Punktach Kontrolnych w tym wsparcie żywnościowe na dwóch Dużych Punktach Kontrolnych, ciepły posiłek na mecie wyścigu. Pełny wykaz produktów dostępnych w ramach wsparcia żywnościowego dostępny będzie u Kierownika Trasy na 3 dni przed rozpoczęciem trwania imprezy, oraz na stronie wyścigu.
 • Pakiet startowy w skład, którego wchodzą m.in: torba na przepak-2 szt, mapa w formie papierowej, zestaw nalepek z numerem startowym, gadżety od sponsorów, książka wyścigu, papierowa karta zawodnika, (pełny skład pakietu startowego zostanie opublikowany na 10 dni przed wyścigiem
 • Wypożyczenie urządzenia GPS BBTracker
 • Transmisję online dostępną pod adresem 1008.pl oraz https://bbt2022.1008.pl/
 • Ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie. Dokładne warunki ubezpieczenia dostępne do wglądu w Biurze Wyścigu
 • Pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu do 22.08 godz. 20:00
 • Prawo nabycia oficjalnego stroju kolarskiego klubu 1008 dla osób, które ukończyły wyścig w limicie czasu. http://ultracycling.pl/sklep (prawo zakupu mają również klubowicze 1008 którzy zmuszeni byli wycofać się z wyścigu a kończyli wcześniejsze edycje) Stroje w edycji 2022 są wykonane w kolorystykach odpowiednich dla ilości ukończonych edycji i z imienną personalizacją.
 • Wysyłka pakietów startowych przy wykorzystaniu paczkomatów InPost (nie wcześniej niż 10 dni i nie później niż 3 dni przed startem) Wysyłka nie jest obowiązkowa, a osoby które nie zgłoszą chęci skorzystania z wysyłki pakiety odbiorą w biurze wyścigu.

15. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 • Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu
 • Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie wyścigu
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu kolarskiego Bałtyk -Bieszczady Tour oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie
 • Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NW na czas trwania wyścigu
 • Sędzia Startu/Mety, Sędzia DPK, kierownik trasy w porozumieniu z Sędzią Głównym oraz Komandorem zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu o którym mowa w rozdziale IX niniejszego regulaminu
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez Sędziego DPK lub obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku
 • Począwszy od godziny 22:00 19.08.2022 do godziny 22:00 22.08.2022 uruchomiony zostanie telefon alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane (numer alarmowy zostanie podany do informacji w późniejszym terminie)
 • Szczegółowy wykaz kar stanowi odrębny dokument, dostępny do wglądu w Biurze Wyścigu oraz pod adresem  (https://ultracycling.pl/lib/ps7llk/kary-kdzqwkdg.pdf)
 • Kary regulaminowe i kary porządkowe oraz wszelkiego rodzaju kwestie sporne rozstrzygane są przez Sędziego Głównego
 • Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z wykazem kar, a wszelkie niejasności zgłosić w celu wyjaśnienia przez Sędziego Głównego
 • Wykaz kar obowiązuje podczas trwania wszystkich imprez wchodzących w skład Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2020

 

16. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu
 • Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe
 • Niestawienie się do kontroli/testu skutkuje dyskwalifikacją
 • Lista substancji i metod zabronionych dostępna jest na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Antydopingowej
 • Pełen wykaz substancji psychoaktywnych, których obecność z organizmie jest niedozwolona dostępny jest do wglądu w Biurze Wyścigu
 • Kontrola i testy zostanie przeprowadzona przez odpowiednie organy i/ lub przez osoby posiadające odpowiednią wiedze w tym zakresie
 • Sposób przeprowadzenia kontroli/testu oraz jej pełen zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem
 • Lista z numerami startowymi zawodników wyznaczonych do kontroli/testu zostanie wywieszona w Biurze Wyścigu, na wyznaczonym punkcie kontrolnym i/lub na mecie wyścigu
 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli/testu na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika

 

17. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 • Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startujące do momentu podpisania listy na mecie wyścigu oraz otrzymania pieczątki od obsługi technicznej na karcie zawodnika. Lub odbicia się poprzez czytnik i elektroniczną kartę zawodnika.
 • Dla kategorii TEAM w której składzie jest 2 i więcej zawodników liczymy czas przyjazdu na metę pierwszego zawodnika pod warunkiem przyjazdu pozostałych zawodników w limicie czasu dla takiego TEAMU. W sytuacji, kiedy minimum jeden zawodnik zostanie wycofany lub przyjedzie poza limitem – każdy z zawodników ma zaliczony czas stanowiący limit przejazdu dla TEAMU
 • Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych i/lub kar porządkowych przez Sędziego Głównego
 • Zawodnik, który ukończył ultramaraton w limicie czasu otrzymuje punkty w ramach Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2022, zgodnie z obowiązującym regulaminem cyklu

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ultramaraton Bałtyk -Bieszczady Tour 1008 non-stop odbędzie się bez względu na pogodę
 • Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe
 • Zawodnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania akceptacji warunków regulaminu podczas rejestracji w Biurze Wyścigu
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
 • Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać w Biurze Wyścigu u obsługi technicznej lub kontaktując się na adres e-mailowy: info@1008.pl

** W roku 2022 zawodnicy startujący w PPULTRA przy wszelkich formalnościach (rejestracja w biurze wyścigu, start, meta, wyznaczone PK z czytnikami kart, wyniki, dostęp do swojego konta) posługują się swoją dedykowaną imienną kartę elektroniczną. Karta działa na wszystkich imprezach PPULTRA2022. Posiadanie karty będzie również umożliwiało samodzielny dobór w grupy startowe.