Regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN XI EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
Bałtyk – Bieszczady Tour 1008km 2018r

1. ORGANIZATORZY
MapSerwis.com
KS UZNAM Świnoujście
KK ŁOWICZ; OSIR ŁOWICZ

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor           Robert Janik
Sędzia główny     Wacław Żurakowski
Kierownik trasy  Weronika Janik; Robert Dobrochowski
Kierownik startu Cezary Dobrochowski
Kierownicy DPK Henryk Huzar; Krzysztof Gązwa; i
Kierownik mety  Oskar Szproch
Lekarz wyścigu 1. Robert Jelinek / 2. …..

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU
Ultramaraton odbędzie się w dniach 24-27.08.2018.
Start honorowy na terenie miasta Świnoujścia (Hotel Interferie Medical SPA 24.07 godz. 17.10)
Start ostry prom BIELIK piątek od godz. 20.00
Meta w Ustrzykach Górnych (przy zajeździe CARYŃSKA) do 27.08.2018 godz. 20.00

 • 23.08.2018 (czwartek) Dla zawodników przebywających w Świnoujściu możliwość odbierania pakietów startowych od godz. 18.00 -Camping Relax)
 • 24.08.2018 (piątek)
  ·         godz. 09.00-16.30 -rejestracja zawodników w biurze wyścigu (Hotel Interferie Medical SPA
  ·         godz. 16.30-17.00 -odprawa techniczna (Hotel Interferie Medical SPA )
  ·         godz. 17.00 -podpisywanie listy startowej, prezentacja, start honorowy zawodników (przejazd 4,2-km trasą)
  ·         od godz. 19.00 -pakowanie bagaży przeznaczonych na metę i DPK (auta bagażowe podstawione na parking obok promu BIELIK szczegółowe rozmieszczenie bagaży podane zostanie  komunikacie technicznym)
  ·         godz. 20.00 – start pierwszych grup (po 6os.) zawodników w kategorii OPEN/SOLO
  ·         godz. 24.00 – start pierwszych zawodników w kategorii TEAM

25.08.2018 (sobota)
·         od godz. 07.00–10.30 -pakowanie bagaży przeznaczonych na metę i DPK (auta bagażowe podstawione na parking obok promu BIELIK )
·         godz. T-30 minut -wjazd pierwszych zawodników na rampę (startujących o godz. 8.00) Każdy zawodnik ma podaną godzinę swojego startu ostrego i zobowiązany jest zgłoszenie się na starcie ostrym minimum 20 minut wcześniej.
·         godz. T-15 minut – zawodnik podchodzi do strefy do montażu i aktywacji urządzeń GPS.
·         godz. T-10 minut – zawodnik przechodzi do strefy sprawdzenia oznakowania zawodnika i roweru (rampa promu BIELIK) Sprawdzenia dokonuje sędzia wyścigu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawodnik jest wycofywany do chwili usunięcia braków.
·         godz. T-5 minut -wjazd na miejsce prezentacji i startu. (w czasie ostatnich 5 minut zawodnicy podpisują listę startową, udzielają krótkich wywiadów, krótka sesja zdjęciowa)
·         godz. T-0 min -start sygnałem z promu poprzedzony odliczaniem od T-20s

26.08.2018 (niedziela)
·         ok. godz. 08.00 spodziewany przyjazd pierwszych zawodników na metę w Ustrzykach Górnych.

27.08.2018 (poniedziałek)
·         godz. 20.00 -oficjalne zamknięcie wyścigu, (limit czasu przejazdu wynosi 70 godzin, każdy zawodnik ma uwzględnioną korektę wynikającą z różnych godziny startu, dlatego ostatni zawodnicy mogą dojechać po oficjalnym zakończeniu)
·         godz. 20.00 -uroczyste zakończenie (Zajazd Caryńska)
·         godz. 20.15 – impreza integracyjna

27/28.08.2018 – (poniedziałek/wtorek) powrót uczestników do domów (w miarę możliwości organizator zorganizuje wspólnie z kierownikiem lokalnych środków transportu odpłatne przejazdy do Ustrzyk/Przemyśla itp. do najbliższego węzła PKP/PKS).

4. BAZA ULTRAMARATONU
·         przed startem – Hotel Interferie Medical SPA
·         w czasie wyścigu- zajazd Caryńska,
·         na mecie – zajazd Caryńska

5. NOCLEGI

Noclegi przed startem i na mecie uczestnicy rezerwują we własnym zakresie
Noclegi na starcie:
·         Schronisko turystyczne PTTK
·         Camping PTTK

Noclegi na mecie:
·         CAMPING PTTK Tel 13 4610604, 4610614
·         Hotel Górski PTTK Tel 013 4610604, 4610614
·         Hotel Caryńska  www.carynska.pl

6. CEL ULTRAMARATONU
·         popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
·         umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 1008km
·         sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
·         promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

7. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
·         wyścig liczy 1008 km. i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
·         start honorowy odbędzie 24.08 godz. 17.10 Hotel Interferie Medical SPA (bezpośrednio po odprawie technicznej)
·         start ostry z promu BIELIK 24.08.2018 od godz. 20.00
·         na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.
·         zawodnicy kat. SOLO) Startują w grupach 6 osobowych. Do wyjazdu z terenu zabudowanego mają obowiązek podziału i zachowania regulaminowych odstępów. (ok 5 km)
·         zawodnicy kat. SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika, lub zawodników w kat. OPEN.
·         zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO
·         uczestników obowiązuje limit czasu: 70 godzin przy starcie o godz 20:00. 60 godzin przy starcie od godz 6:00 w sobotę
·         Start zawodników TEAM-1; TEAM-2; TEAM-4; TEAM-6 (15 minut po starcie ostatniego zawodnika SOLO)
·         meta 1008km Ustrzyki Górne limit przejazdu dla zawodnika 70 godz. Czasy zamknięcia PK zostaną opublikowane po 1.08.
·         limit czasu na PK i DPK oznacza wyłącznie czas przebywania na nich obsługi technicznej. Po godzinie zamknięcia prowiant zostaje pozostawiony dla zawodników w torbach.
·         po zamknięciu PK zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania pobytu na PK (najbliższa stacja lub sklep, pobranie aktualnego paragonu na dowolny zakup, lub potwierdzenie pieczątką.
·         uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
·         zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić sędziego głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
·         zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym sędziego głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
·         na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz przygotowanego serwisu rowerowego.
·         na DPK otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce do odpoczynku, wymycia się, itp.)
·         bagaże uczestnicy przekazują na starcie do wyznaczonych wozów technicznych, które będą oczekiwały na uczestników na wyznaczonych DPK, oraz na mecie.
·         opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają przy odbiorze pakietów startowych.

8. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym i doświadczeniu w rajdach długodystansowych. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
·         ukończone w dniu startu 23 lata
·         złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz znajomości swojego aktualnego stanu zdrowia
·         posiadanie odpowiedniej kwalifikacji uzyskanej w podanych przez organizatora startach.

Obowiązkowe wyposażenie:
·         kask sztywny.
·         oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
·         w dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
·         dowód osobisty.
·         telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
·         zestaw odblasków i oznaczeń dostarczonych przez organizatora i zamieszczonych wg podanego wcześniej schematu.

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

·         wsparcie żywnościowe na 12-13 PK (pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym)
·         bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)
·         ciepły posiłek na mecie.
·         mapę trasy ze szczegółowym opisem w formie papierowej.
·         elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu po 15.08)
·         każdy zawodnik, który ukończy edycję 1008km pamiątkowy strój kolarski ukończenia wyścigu Bałtyk- Bieszczady 1008km
·         imienny pamiątkowy medal
·         zawodnicy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć wyścig po przejechaniu dystansu do Łowicza (530km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w BBT.
·         zawodnicy którzy będą zmuszeni do przerwania wyścigu pomiędzy 710km (Starachowice), a 1008km otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę FanKlub BBT
·         numery startowe na: rower, kask, oraz mocowany na plecach zawodnika
·         zestaw oznaczeń odblaskowych
·         ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie.
· ·       2 torby na przepaki na rzeczy dostępne na DPK (miejsce do ustalenia)
·         upominki od sponsorów

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

·         każdy zawodnik, który przejedzie 1008km pamiątkowy strój kolarski ukończenia wyścigu Bałtyk- Bieszczady 1008km (1-krotne, 2-krotne, 3-krotne, lub więcej krotne pokonanie 1008 km).
·         imienny pamiątkowy medal
·         zawodnicy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć wyścig po przejechaniu dystansu do Łowicza (530km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w BBT.
·         Zawodnicy którzy będą zmuszeni do przerwania wyścigu pomiędzy 710km (Starachowice)  a 1008km otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę FanKlub BBT

*przez ukończenie BBTour  rozumiemy: przejechanie całego dystansu 1008km, oraz zmieszczenie się w regulaminowym limicie czasu. Dojechanie do Ustrzyk Górnych  po zakończeniu BBtour należy traktować jako wycofanie się pomiędzy Starachowicami a Ustrzykami Górnymi.

10. KARY
·       szczegółowy wykaz dostępny w tym załączniku 

11. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
·       rejestracji należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 1008.pl lub przesłać drogą email na adres: zgloszenia@1008.pl.

Rejestracja zgłoszenia
W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia (nazwisko na liście startowej pojawi się po wpływie środków)
·         100 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie 14 dni zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)
Opłata startowa

Termin wpłaty:

·       do 15.04.2018; 560 PLN
·       do 03.07.2018;610 PLN (wpłata może być wnoszona po terminie ostatniej możliwej imprezie kwalifikacyjnej. Potwierdzeniem jest zgłoszenie i opłacenie takiego startu)
·       do 02.08.2018; 710 PLN

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

·       do 31.05.2018 Zwrot 100% opłaty startowej.
·       do 03.07.2018 Zwrot 75% opłaty startowej.

.       do 02.08.2018 Zwrot 50% opłaty startowej
·       po 02.08.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

W związku z tym, że w roku 2018 limit startujących wynosi 350-400 zawodników. O starcie decyduje kolejność wniesienia opłaty rejestracyjnej (100PLN). W przypadku przekroczenia ilości chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. Z chwilą wycofania się ze startu zawodnika z listy startowej na jego miejsce wejdzie pierwszy zawodnik z listy rezerwowej.

·         udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów w Zajeździe Caryńska 1008 płatny dodatkowo 10, – (proszę zaznaczyć również w zgłoszeniu ilość osób towarzyszących) Opłata za udział w wieczornym spotkaniu jest kwotą symboliczną służącą do określenia ilości chętnych.

Nr rachunku:

MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour  2018

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
·         ultramaraton odbędzie się bez względu na pogodę.
·         zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
·         obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
·         zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
·         obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
·         organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub, w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
·         uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
·         organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
·         organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
·         organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
·         każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
·         uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
·         organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
·         uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
·         każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

13. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika tel. 512451655 lub na adres: tour@1008.pl
*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)