Opłaty

Rejestracja zgłoszenia W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia (nazwisko na liście startowej pojawi się po wpływie środków)

·         100 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie 14 dni zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa

Termin wpłaty:

·       do 15.04.2018; 560 PLN
·       do 03.07.2018;610 PLN (wpłata może być wnoszona po terminie ostatniej możliwej imprezie kwalifikacyjnej. Potwierdzeniem jest zgłoszenie i opłacenie takiego startu)
·       do 02.08.2018; 710 PLN

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

·       do 31.05.2018 Zwrot 100% opłaty startowej.
·       do 03.07.2018 Zwrot 75% opłaty startowej.

.       do 02.08.2018 Zwrot 50% opłaty startowej
·       po 02.08.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

W związku z tym, że w roku 2018 limit startujących wynosi 400 zawodników. O starcie decyduje kolejność wniesienia opłaty rejestracyjnej (100PLN). W przypadku przekroczenia ilości chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. Z chwilą wycofania się ze startu zawodnika z listy startowej na jego miejsce wejdzie pierwszy zawodnik z listy rezerwowej.

·         udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów w Zajeździe Caryńska 1008 płatny dodatkowo 10, – (proszę zaznaczyć również w zgłoszeniu ilość osób towarzyszących) Opłata za udział w wieczornym spotkaniu jest kwotą symboliczną służącą do określenia ilości chętnych.

Nr rachunku:

MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour  2018