Odprawa techniczna online

Poniżej szczegółowo omawiamy wszystkie zagadnienia, które zostaną poruszone podczas odprawy technicznej BBT (piątek, 24.08, godz. 16:30)

(aktualizacja – 10:40, 23.08)


1. Odbiór pakietów startowych
Odbiór pakietów startowych możliwy jest w następujących terminach:
•    w piątek (21.08) w godz. 11:00 – 16:30 – Hotel Interfercie (Świnoujście, ul. Uzdrowiskowa 15) (opcja rekomendowana)

W skład pakietów startowych wchodzi:
•    karta kontrolna do podbijania na PK (w etui ze smyczą do zawieszenia na szyi pod koszulką);
•    komplet naklejek i numerów startowych;
•    książeczka z opisaną mapą trasy;
•    2 torby na rzeczy (przepaki) do których zawodnik będzie miał dostęp na trasie wyścigu;
•    talony na wyżywienie na DPK (na ciepłe posiłki);
•    4 agrafki do przypięcia numeru startowego;
•    upominki i materiały reklamowe od sponsorów BBT

Przed odbiorem pakietu zawodnik podpisuje następujące zgody:
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO;
•    oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność;
•    wyrażenie zgody na kontrolę antydopingową


2. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna odbędzie się w piątek (21.08) o godz. 16:30 w Hotelu Interferie w Świnoujściu (ul. Uzdrowiskowa 15)

Znalezione obrazy dla zapytania interferie świnoujście

Biuro zawodów BBT (Hotel Interferie) – miejsce wydawania pakietów startowych, odprawy technicznej oraz startu honorowego


3. Start honorowy
Bezpośrednio po odprawie technicznej (ok. godz. 17:00 – 17:30) rozpoczyna się start honorowy. Start nastąpi spod Hotelu Interferie. Trasa startu honorowego liczy ok. 5 km, a przejazd ulicami Świnoujścia odbywa się w ruchu zamkniętym.

Trasę startu honorowego znaleźć można na portalu lokalizującym BBT


4. Transport bagaży
Każdy zawodnik ma możliwość wysłania swojego bagażu bezpośrednio na  metę w Ustrzykach Górnych. Bagaż oklejamy naklejką z zestawu nalepek otrzymanych w ramach pakietu startowego. Jeżeli zawodnik z dowolnej przyczyny nie dojedzie do mety, może upoważnić wybraną osobę do odbioru bagażu w jego imieniu lub poprosić o wysłanie bagażu kurierem na wskazany adres (koszt wysyłki ponosi zawodnik, wysyłka nastąpi do 10 dni od daty zakończenia imprezy).

Bagaże będą odbierane od godz. 19:00 21.08.2020 oraz od godz. 7:00 21.08.2020. Miejsce nadawania bagaży – przystań promowa Świnoujście-Warszów.


5. Przepaki
W ramach pakietu startowego każdy zawodnik otrzymuje dwa worki tzw. „przepaki”. Do otrzymanych worków według własnego uznania może włożyć rzeczy, które mogą być mu potrzebne na trasie (baterie, zapasowe dętki, maść, strój kolarski, śpiwór itp.). Przed nadaniem „przepadku” należy go odpowiednio oznaczyć – swoim numerem startowym oraz numerem DPK, na którym mają być dostępne jego rzeczy (naklejki z numerem startowym oraz numerami DPK będą dostępne w pakiecie startowym).

Uwaga – zawodnik spośród trzech DPK znajdujących się na trasie (Solec Kujawski, Łowicz, Starachowice) może wysłać swoje „przepaki” do maksymalnie dwóch punktów. Samemu decyduje, na które ma zostać dostarczony jego bagaż.

Po przejeździe kolumny zawodników, rzeczy pozostawione na poszczególnych DPK będą zabierane przez busa „koniec wyścigu” i dostarczone na metę w Ustrzykach Górnych.

przepak

Poprawnie oznakowany przepak uczestnika BBT (zdjęcie poglądowe)

Miejsce i godziny nadawania przepaków zostaną podane najpóźniej na 2 dni przed startem.


6. Organizacja startu
Zawodnik zobowiązany jest stawić się 30 minut przed startem na terenie przystani promowej Warszów-Świnoujście. Po sprawdzeniu jego nazwiska na liście startowej zostaje wpuszczony do strefy przedstartowej.

W pierwszej kolejności udaje się do namiotu, w którym odbywa się montaż i aktywacja urządzeń lokalizujących (całość montażu powinna zająć max. 5 minut). Następnie zawodnik przechodzi do strefy kontroli wyposażenia i oznakowania. W tej strefie sędzia sprawdza oznakowanie zawodnika w otrzymane numery startowe. W przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu, zawodnik zostaje poproszony o ich uzupełnienie.

Po przejściu kontroli technicznej zawodnik wraz ze swoją grupą startową przechodzi do strefy startu. Start następuje wraz z sygnałem dzwonka na statku.


7. Obowiązki zawodnika na Punktach kontrolnych
Każdy zawodnik na Punkcie kontrolnym musi podbić kartę kontrolną otrzymaną w pakiecie startowym. Na karcie musi się znaleźć podpis kierownika PK (obsługi) oraz godzina przyjazdu. Brak takiego wpisu lub pieczątki skutkuje regulaminową karą wynoszącą 1 godzinę.

Ponadto każdy zawodnik na PK musi osobiście podpisać listę startową , jednocześnie wpisując godzinę swojego przybycia. Brak takiego wpisu również będzie skutkował karę wynoszącą 1 godzinę.

Uwaga – w przypadku kategorii supported (team) wyżej wymienione czynności może wykonać obsługa techniczna wspierająca zawodnika.

karta

Karta kontrolna uczestnika BBT

lista

Fragment listy startowej, którą zobowiązani będą podpisać zawodnicy


8. Organizacja Dużych punktów kontrolnych
Po przyjeździe na DPK zawodnik w pierwszej kolejności dokonuje czynności opisanych w punktcie 7. (obowiązki zawodnika na Punktach kontrolnych). Następnie udaje się po swoją torbę na przepak. Na DPK znajduje się strefa, gdzie wydawane są ciepłe posiłki oraz pakiet żywieniowy na dalszą drogę (napoje, suchy prowiant, owoce). Na DPK można korzystać również z prysznica, toalety, noclegu oraz basenu (dotyczy DPK w Solcu Kujawskim oraz Starachowicach).


9. Pomoc na trasie osób trzecich
Zawodników startujących w kat. open oraz solo, na całej trasie obowiązuje całkowity zakaz korzystania z pomocy od osób niezwiązanych bezpośrednio z wyścigiem. Z tego typu pomocy mogą natomiast korzystać zawodnicy startujący w kategorii supported. Rejestracji w tej kategorii wymaga wcześniejszego złoszenia (zasady startu w kat. supported)

Za korzystanie ze wsparcia bez wcześniejszego zgłoszenia obowiązuje kara czasowa w wysokości 4 godzin (naliczana za każde zdarzenie).

Samochód techniczny wspierający zawodników kat. supported musi być wyposażony w otrzymaną od organizatorów naklejkę.


10. GPS
Każdy zawodnik otrzyma na starcie nadajnik GPS, pokazujący jego aktualną pozycję. Otrzymane urządzenie będzie już włączone i zapakowane do ochronnego woreczka foliowego. Nadajnik można umieścić w dowolnym miejscu na rowerze lub w koszulce zawodnika, przy czym domyślnie GPS mocowany jest przez obsługę wyścigu na górnej ramie roweru. Aktualne położenie każdego zawodnika można śledzić na stronie: http://bbt2018.1008.pl.

Uwaga po zakończeniu imprezy istnieje możliwość przeglądania śladu przejazdu zawodnika. Do tego wymagane jest jednak podanie kodu, który samodzielnie ustala zawodnik (ponadto dostęp do śladu mają jedynie sędzia oraz organizator).

koszulka

Nadajnik GPS umieszczony w kieszonce koszulki kolarskiej


11. Bezpieczeństwo
Zawody odbywają się w otwartym ruchu drogowym, zgodnie z przepisami obowiązującym na terenie Polski. Zgodnie z nimi, niedozwolone jest łączenie się na trasie w grupy liczące powyżej 15 zawodników. W nocy rower musi posiadać dobrze działające oświetlenie przednie i tylne. Numer startowy na plecach powinien być zawsze widoczny dla jadących z tyłu kierowców.


12. Meta
Po przyjeździe na metę zawodnik natychmiast udaje się do sędziego mety celem podbicia karty i podpisania listy startowej. Bez dopełnienia tych formalności zawodnik nie będzie klasyfikowany.


13. Dekoracja
Po dopełnieniu formalności opisanych w pkt 12., zawodnik otrzyma spersonalizowany medal. Dodatkowo w poniedziałek (27.08) o godz. 20:00 odbędzie się uroczysta dekoracja zwycięzców XI BBT. Upominki, gadżety pamiątkowe których zawodnik lub upoważniona przez niego osoba nie odbierze , przechodzą na kolejnych zawodników.


14. Rezygnacja z jazdy
W przypadku chęci wycofania się w pierwszej kolejności należy powiadomić o tym zamiarze Sędziego Głównego lub Sędziego Mety.


15. Stroje  BBT
Po przyjeździe na metę, załatwieniu spraw formalnych zawodnik będzie mógł udać się po odbiór stroju. Strój na mecie przysługuje wyłącznie zawodnikom którzy do 02.08 mieli wniesioną opłatę startową oraz podali swój rozmiar koszulki oraz spodenek. Pozostali zawodnicy otrzymają stroje dopiero po zakończeniu imprezy (przybliżony czas oczekiwania to 1,5-2 miesiące).