ZMIANA KATEGORII I ZMIANA CZASU STARTU

Wszystkie zmiany można dokonywać po zalogowaniu na swoim koncie BBtracker. Mozliwość dokonywania zmian zostanie zablokowana dopiero 01.08.2022)