Możliwość dobierania się w grupy

Odpowiadając na liczne pytania dotyczące dobierania się zawodników w jedną grupę startową oraz możliwości korzystania z zewnętrznej pomocy, odpowiadamy:

– dobieranie się w grupy przez poszczególnych zawodników jest dozwolone
– wsparcie własnego samochodu na całej trasie, na części, lub wyłącznie na PK jest dozwolone
dozwolona jest także pomoc udzielana przez osoby nie będące zawodnikami (na PK i na trasie)

Należy jednak pamiętać, że tak dobrane osoby będą miały status TEAMU (supportu) i będą klasyfikowane w osobnej kategorii (niezależnie od kat. solo i open). Zgłoszenia teamu, obejmujące imiona i nazwiska zawodników oraz nr rejestracyjny samochodu technicznego (jeśli z taki będzie wykorzystywany) przyjmowane będą do 01.08.2020 pod adresem mailowym tour@1008.pl.

-dobór w grupy startowe odbywa się na podstawie aktualnego rankingu Pucharu Polski Ultra 2020r a w razie braku startów w 2020 ,- wyniki z poprzednich edycji. W kolejności od najszybszego zawodnika do najwolniejszego. Kategoria SOLO w kolejności odwrotnej.

– Zawodnicy którzy nie są klasyfikowani w PPUltra przydzielani są do grup losowo. Grupy te startują po zawodnikach PPUltra OPEN i przed zawodnikami SOLO