Lista startowa 2022

W uzgodnieniu ze współorganizatorami PK i dzięki zwiększenia puli trackerów GPS ilość miejsc na liście startowej zwiększono do 500 zawodników – . (lista zostanie zamknięta po wniesieniu przez 500 zawodnika opłaty rejestracyjnej oraz startowej)

 

 

Lista osób które nie wniosły opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od zgłoszenia.