Książka o inwestowaniu

„Książka o inwestowaniu” to obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób zainteresowanych tematem inwestycji giełdowych. Dzięki niej dowiesz się jakimi prawami rządzą się rynki finansowe, czy da przywidzieć się przyszłe kursy akcji oraz jak maksymalizować osiągane zyski. Lektura „Książki o inwestowaniu” udzieli także odpowiedzi na to jak prawidłowo wycenić akcje, jak stworzyć optymalny portfel inwestycyjny oraz jak wyznaczać dogodne momenty do wejścia i wyjścia na rynek.