Kontrola antydopingowa podczas XI Bałtyk-Bieszczady Tour 2018

Zasady ogólne

  1. Poddanie się kontroli jest dobrowolne – zawodnik podczas rejestracji w biurze zawodów podpisuje oświadczenie, w którym zgadza się na przerowadzenie kontroli antydopingowej.
  2. Zawodnik może nie wyrazić zgody na kontrolę, ale informacja na ten temat znajdzie się na liście z wynikami.
  3. Brak wyrażonej zgody nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji ze strony organizatora. Jest to wyłącznie kwestia uczciwości wobec pozostałych uczestników.

Przeprowadzenie testu

  1. Testy antydopingowe będą realizowane 26-27 sierpnia 2018 roku na mecie zawodów w Ustrzykach Górnych.
  2. Badaniu zostaną poddani zwycięzcy kat. open oraz solo, (po 3 pierwszych zawodników w kategorii oraz pierwszy zawodnik z najszybszej kategorii team) a także 6 losowo wybranych osób. Informacja o osobach wybranych do kontroli będzie dostępna w biurze zawodów co najmniej na 5 godzin przez planowaną kontrolą. Brak zgody na przeprowadzenie kontroli jest jednoznaczne z rezygnacją z klasyfikacji zwycięzców.
  3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia testu zostaną podane podczas odprawy technicznej.
  4. Pełna lista substancji, na które testowani będą zawodnicy dostępna jest w załączniku 1.

Wynik testu

  1. Badany zawodnik zostanie poinformowany o wyniku testu w dniu jego przeprowadzenia.
  2. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zawodnik będzie miał prawo do wycofania z zawodów (jego nazwisko zostanie wykreślone z listy wyników), bez podania informacji o wyniku testu do publicznej wiadomości.
  3. W przypadku nieskorzystania z opcji nr 2, informacja o pozytywnym wyniku testu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Załączniki:

Załącznik 1 – lista substancji, na które będą kontrolowani uczestnicy BBT