FAQ

faq1. Czy do udziału w Bałtyk–Bieszczady Tour niezbędna jest kwalifikacja?
Kwalifikacja jest obowiązkowa dla każdego zawodnika startującego w BBT. Wykaz poszczególnych imprez kwalifikacyjnych znajduje się w zakładce < Kwalifikacje >.

2. Na czym polega różnica między kategorią solo a open, team?
Zawodnik startujący w kategorii open może pokonywać dystans maratonu w grupie innych kolarzy (nie większej niż 15 osób). Natomiast w przypadku solo, kolarz zobowiązany jest pokonać całą trasę samotnie, zachowując przy tym minimum 100 m odstępu od innych uczestników (z pominięciem postojów w punktach kontrolnych oraz momentu, w którym wyprzedza bądź jest wyprzedzany przez innego zawodnika). Zawodnik w kat team (z supportem) może korzystać ze wsparcia na trasie, na punktach kontrolnych, w sposób ciągły lub doraźny.

3. Na jakim rowerze mogę startować w maratonie?
W BBT można startować na dowolnym rowerze napędzanym wyłącznie siłą własnych mięśni. Może być to zarówno rower szosowy, górski, turystyczny, tandem a nawet rower poziomy.

4. Czy w BBT obowiązuje podział na kategorie wiekowe oraz według rodzaju roweru?
W Bałtyk-Bieszczady Tour nie ma podziału ani na kategorie wiekowe, ani na rodzaj roweru. Jedyny podział jaki obowiązuje to rozróżnienie na kategorie solo, open, team oraz na mężczyzn oraz kobiety.

5. Czy mogę korzystać z własnego wozu technicznego?
Tak, pod warunkiem zgłoszenia się do kategorii Team (z supportem). Korzystanie z własnego samochodu może odbywać się wtedy na całej trasie, na części trasy lub tylko na punktach kontrolnych. Z samochodu takiego mogą korzystać wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do tej kategorii. Auto techniczne zostaje oklejone naklejkami przygotowanymi przez organizatora i dodatkowo numerem zawodnika któremu mogą udzielić wsparcia.

6. Czy mogę korzystać z pomocy osób trzecich na trasie?
Regulamin zabrania korzystać z pomocy osób trzecich (z wyjątkiem wsparcia udzielanego przez ekipę techniczną BBT lub zgłoszone auto do kategorii team). Niepisana zasada maratonu mówi: przejedźmy trasę 1008 km tak, aby nikt z pozostałych zawodników nigdy nie miał żadnych wątpliwości, co do czystości naszego przejazdu.

7. Gdzie znajdują się punkty kontrolne na trasie?
Szczegółowa lista punktów kontrolnych publikowana jest najpóźniej na 3 tygodnie przed startem BBT na oficjalnej stronie imprezy (www.1008.pl) oraz wręczana jest uczestnikom maratonu wraz z mapką trasy (wydaje się ją podczas rejestracji w biurze wyścigu). Przeciętnie na trasie zawodów ulokowanych jest ok. 12-14 punktów kontrolnych w tym 2–3 tzw. duże punkty kontrolne, w których oprócz suchego prowiantu dostępny jest także ciepły posiłek oraz miejsca do odpoczynku.

8. Co zawiera się w opłacie startowej za udział w maratonie?
Dokładny opis benefitów zawartych w opłacie startowej znajduje się w zakładce <Pakiet startowy>.

9. Czy trzeba jechać non stop czy dozwolone są dłuższe przerwy na odpoczynek?
Nie ma obowiązku jazdy non stop, natomiast trzeba się zmieścić w limicie czasu 70 godzin. Należy też pamiętać, że obsługa punktów kontrolnych przebywa w nich jedynie w godzinach wyznaczonych na podstawie czasów przejazdu najwolniejszych dotąd zawodników.

10. Czy organizator zapewnia miejsca noclegowe na starcie i mecie?
Organizator nie zapewnia noclegów na starcie i mecie. Powodem są różne preferencje zawodników (niektórzy wolą przyjechać do Świnoujścia już nawet na 3–4 dni przed rozpoczęciem zmagań) a także fakt, że każdy dociera do mety w różnym czasie (pomiędzy niedzielą wieczór, a wtorkiem rano).

11. Co zrobić, jeśli chciałbym zrezygnować z jazdy w trakcie trwania imprezy?
Należy powiadomić o tym sędziego głównego. Należy też wziąć pod uwagę, że w przypadku wycofania powrót do domu lub innego miejsca musimy zorganizować sobie na własny rachunek, a bagaż pozostawiony organizatorom otrzymamy (zazwyczaj jest wysyłany kurierem zamawianym przez zawodnika) dopiero po kilku dniach od zakończeniu imprezy. Zaleca się, aby zawodnik dotarł do najbliższego punktu kontrolnego. Chwila odpoczynku i kontakt z obsługą techniczną może sprawić, że pozostaniemy w maratonie.

12. Czy wolno jechać trasami ekspresowymi?
W BBT obowiązuje całkowity zakaz jazdy drogami ekspresowymi. Za jazdę rowerem tą kategorią dróg oprócz kary, którą zgodnie z przepisami ruchu drogowego może nałożyć na nas policja, przewidziana jest również kara regulaminowa wynosząca 12 godzin (doliczana do oficjalnego czasu przejazdu).

13. Co będzie, jeśli się zgubię i nie odnotuję przyjazdu w jakimś punkcie kontrolnym?
Za brak potwierdzenia pobytu w którymś z punktów kontrolnych przewidziana jest regulaminowa kara czasowa. Poszczególne punkty kontrolne zlokalizowane są jednak bezpośrednio przy trasie wyścigu, tak aby przejeżdżający kolarze nie mieli problemów z ich odnalezieniem. W przypadku zabłądzenia należy powrócić na trasę albo tą samą drogą, albo inną, najkrótszą możliwą trasą, nie omijając jednocześnie żadnego z punktów kontrolnych.

14. Czy mogę w trakcie zawodów zmienić kategorię solo na open?
Tak, należy głosić ten fakt sędziemu i obrócić swój numer startowy do góry nogami. Zawodnicy na trasie widzą wówczas że jest to już zawodnik OPen, a nie oszukujący Solista. Numery dla kategorii mają różne kolory, aby każdy widział czy zbliża się do zawodnika jadącego solo czy open i zachował właściwy dystans. Nie ma natomiast możliwości zmiany kategorii open na solo.

15. Czy mogę umieścić w punktach kontrolnych własne odżywki i prowiant?
Swoje odżywki i prowiant możemy umieścić jedynie w dużych punktach kontrolnych w Solcu Kujawskim (341. km) , Łowiczu 518km , Starachowicach 700km. Aby tam się znalazły, należy wsadzić je do torby tzw. przepaku (każdy zawodnik otrzymuje w ramach pakietu startowego komplet dwóch toreb) i zostawić ją przed startem w wozie organizatora, który dostarczy ją we wskazane miejsce. Umieszczenie własnych odżywek, jedzenia czy innych przyborów poza dużymi punktami kontrolnymi nie jest możliwe.

16. Co zrobić, jeśli na trasie utworzy się grupa liczniejsza niż 15 zawodników?
W takiej sytuacji zawodnicy mają obowiązek natychmiast rozdzielić się na grupy liczące mniej niż 15 osób i zachować jednocześnie minimum 100 m odstępu pomiędzy nimi.

17. Co grozi za jazdę w grupie liczącej powyżej 15 osób?
Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, po drogach publicznych nie może poruszać się grupa większa niż 15 rowerzystów. Regulamin przewiduje karę czasową wynoszącą jedną godzinę dla każdego zawodnika jadącego w takiej grupie, a w przypadku interwencji policji wymiar kary zwiększa się do 12 godzin.

18. Czy muszę pojawić się na starcie honorowym, czy mogę od razu udać się na start ostry?
Udział w starcie honorowym jest obowiązkowy. Przed jego rozpoczęciem podpisywana jest lista startowa, a brak podpisu powoduje wykluczenie zawodnika z maratonu.

19. Czy uczestnictwo w imprezie zakończeniowej jest obowiązkowe?
Uczestnictwo nie jest obowiązkowe, ale szkoda ten punkt pominąć, bo jest bardzo atrakcyjny :-).

20. Kiedy otrzymam strój za ukończenie maratonu?
Od roku 2020 wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom postanowiliśmy obniżyć opłatę startową a strój zawodnik zamawia dopiero po przejechaniu wyścigu. Jednocześnie będzie miał możliwość zamówienia stroju w 3 wariantach jakościowych.  Stroje za pokonanie trasy Bałtyk–Bieszczady Tour szyte są bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

21. Czy na trasie maratonu będę miał dostęp do swojego bagażu?
Swój bagaż można w całości wysłać na metę w Ustrzykach Górnych bądź podzielić go na części tzw. przepaki, które będą dostępne w dużych punktach kontrolnych na 306. km 500km lub 700. km trasy.

22. Co zrobić w razie awarii sprzętu lub wypadku na trasie?
Na trasie zawodnik zdany jest na siebie i napraw musi dokonać we własnym zakresie. Wsparcie w postaci serwisu rowerowego dostępne jest jedynie w wybranych punktach kontrolnych (listę punktów, w których dostępny będzie serwis zawodnicy otrzymują podczas rejestracji w biurze zawodów).

23. Czy posiadanie licznika jest obowiązkowe?
Nie jest obowiązkowe, ale w tak długiej trasie jest bardzo przydatne.

24. Czy dopuszczalne jest posiadanie własnej nawigacji?
Tak. Jednak przy wgrywaniu śladu udostępnianego przez organizatora należy zwrócić szczególną uwagę na aktualność map w urządzeniu oraz poprawność wgrania śladu. Zdarza się, że urządzenie wgrywa ślad błędnie lub w kawałkach i na trasie pojawiają się kłopoty z nawigacją.