Regulamin

Regulamin XI edycji Bałtyk-Bieszczady Tour zostanie opublikowany nie później niż 1 stycznia 2018 roku.

Official rules of XI edition of Baltic-Bieszczady Tour will be published not later than 1 January 2018.


Planowane zmiany w XI edycji Bałtyk-Bieszczady Tour względem edycji poprzednich

Planned changes in the XI edition of the Baltic-Bieszczady Tour relation to the previous edition

zmiany-644x1024-2